Tiểu sử thiền sư

14 07/22

Tiểu sử thầy Thích Tuệ Hải: Đại sư nổi tiếng với khả năng chữa bệnh ung thư

Thầy Thích Tuệ Hải là một nhà sư nổi tiếng với các video bài giảng liên quan đến vấn đề sức khỏe, cách ăn uống giúp chữa bệnh và làm cho cơ thể được khỏe mạnh hơn.

25 01/22

Tiểu sử Thích Nhất Hạnh: Thiền sư có ảnh hưởng lớn đến Phật giáo phương Tây

Thiền sư Thích Nhất Hạnh được xem là một trong những nhà lãnh đạo Phật giáo có tầm ảnh hưởng lớn thứ 2 ở phương Tây, chỉ sau ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14.